Nieuws

We zijn gestart met Livit spreekuren op onze locatie in Den Bosch

Samen met de therapeut en Livit Orthopedie wordt er gekeken welke duurzame voorziening er gemaakt kan worden voor u. Bent u onder behandeling bij ons? Of heeft u last van uw hand, pols of arm? Vraag dan naar de mogelijkheden en bel naar ons informatiecentrum: 040 – 236 64 46. Wij helpen u graag verder!

Uw behandeling wordt gedeclareerd onder de naam Handtherapie Nederland

Handencentrum.EU, Kinos en Handtherapie Nederland maken onderdeel uit van Zorgpraktijken 1.5. Vanaf 1 januari 2019 declareren en factureren wij de eerstelijns fysio- en ergotherapie vanuit één merk, namelijk “Handtherapie Nederland”. Dit heeft geen consequenties voor uw declaraties en facturen. Enkel ziet u in de financiële administratie de naam Handtherapie Nederland vermeld, ook wanneer u in behandeling bent (geweest) bij Kinos of Handencentrum.EU.

  • Overzicht van uw zorgverzekeraar

  • Factuur van Famed

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Onze nieuwe vestiging in Weert opent vanaf december 

Handencentrum.EU en Handtherapie Nederland breiden uit. We openen vanaf december een nieuwe vestiging in Weert! En we hebben een nieuwe vestiging in Leiden geopend. U bent van harte welkom bij onze nieuwe vestigingen. Heeft u last van uw hand, pols, elleboog of schouder? Kom gerust langs. Een verwijzing is niet noodzakelijk. 

Nieuwe privacy wet van kracht, AVG

Bij Zorgpraktijken 1.5 waar Handtherapie Nederland, Handencentrum.eu, RevaClinic en Kinos revalidatie onder vallen vinden we het van groot belang om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Als u bij Zorgpraktijken 1.5 komt, is het noodzakelijk dat wij bepaalde gegevens van u vastleggen. In dit privacy statement staat beschreven op welke wijze we met uw persoonlijke informatie omgaan en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. 

Klik hier voor ons volledige privacy statement.   

Heeft u nog vragen? 
Mocht u vragen hebben over de privacy en veiligheid van uw gegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook als u een vermoeden heeft dat er een datalek heeft plaats gevonden, of u komt een zwakte in ons privacy beleid tegen, vernemen wij dat uiteraard graag. Dat mag ook anoniem. Als het om gevoelige informatie gaat willen we u vragen de e-mail versleuteld aan ons de versturen.


Informatie Centrum:                          030-2547090
E-mail:                                               

Zorgpraktijken 1.5 kondigt aan dat het Kinos Revalidatie en Handencentrum.eu over zal nemen 

Persbericht, Eindhoven, 16 oktober 2017
Zorgpraktijken 1.5 kondigt aan dat het Kinos Revalidatie en Handencentrum.eu over zal nemen om samen met de huidige aandeelhouders de groep van specialistische, innovatieve en kwalitatief hoogwaardige hand, pols en schouderzorg toegankelijk te maken voor patiënten in heel Nederland.


Kinos Revalidatie (www.kinos.nl) is opgericht in 2012 en is actief op het gebied van medisch specialistische hand-, pols en schouder revalidatiezorg. Handencentrum.eu (Handencentrum Revalidatie BV) is sinds 2005 actief op het gebied van gespecialiseerde fysiotherapie en ergotherapie voor de hand en pols. In januari 2016 zijn Kinos Revalidatie en Handencentrum.eu samengegaan, waarna ze nu samen de volgende stap nemen door zich aan te sluiten bij Zorgpraktijken 1.5.

De gespecialiseerde zorg beantwoordt de toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg, alsook de duidelijke visie om tweedelijns revalidatie zorg waar mogelijk naar de anderhalve lijn terug te brengen. Het groeiende aantal patiënten dat partijen samen zien, biedt daarnaast de mogelijkheid om de uitkomsten van de zorg op grotere schaal te registeren, te vergelijken en te verbeteren. Partijen werken hiervoor ook nauw samen met andere zorgprofessionals, UMCs en met de wetenschap.

Naast haar hoofdvestiging in Nijmegen, is Kinos Revalidatie actief in Den Bosch en Dordrecht. Verder werkt het samen met Handencentrum.eu op haar locaties in Eindhoven, Uden, Venlo en Den Bosch. In totaal hebben de ondernemingen ruim 90 werknemers in 2017.

Rob van Huis, bestuurder Zorgpraktijken 1.5, over de acquisitie: “De Kinos Groep is een innovatieve zorgorganisatie die op transparante, professionele wijze eerste en tweedelijnszorg biedt aan patiënten met hand-, pols-, en schouderproblemen. Wij zijn overtuigd van de werkwijze van Kinos Groep en kijken uit naar deze samenwerking.

Mark Smeenge, mede-aandeelhouder van Kinos Revalidatie, voegt hieraan toe: “De samenwerking met Zorgpraktijken 1.5 geeft ons de mogelijkheid om verder te investeren in innovatie, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. We willen de kwaliteit van de door ons geleverde zorg nog beter inzichtelijk maken voor patiënten.”

De transactie is onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten.

Voor reacties, opmerkingen, aanbevelingen en meer informatie, gelieve u contact op te nemen met:

Rob van Huis – Zorgpraktijken 1.5
T +31 30 254 7090 –

Jak Dekker – Zorgpraktijken 1.5
T +31 88 778 5225 – Jak Dekker

Mark Smeenge – Kinos Revalidatie
T +31 85 273 5984 –
Meer weten? Neem nu contact op
logo small

Contactgegevens

Eindhoven

Dr.Cuyperslaan 53
5622 MA Eindhoven

T: 040 - 23 66 446
F: 040 - 213 63 80


Uden

Velmolenweg 169
5404 LC Uden

T: 0413 - 27 12 00
F: 0413 24 74 56


Venlo

Kloosterstraat 2
5921 HC Venlo (Blerick)

T: 077 - 782 01 15


's-Hertogenbosch (vanaf juli 2016)

Pettelaarseweg 186

5216 BW 's-Hertogenbosch

T: 040 - 23 66 446
F: 040 - 213 63 80