Vergoeding van uw behandeling

De behandelingen worden vergoed vanuit de zogenoemde eerstelijns zorg, tweedelijns zorg. Het onderscheid tussen een vergoeding is afhankelijk van het soort zorg, uw zorgindicatie. Vaak is op basis van de verwijsindicatie al duidelijk voor welk soort zorgtraject u in aanmerking komt. 

Indien u in aanmerking komt voor enkelvoudige ergotherapie of fysiotherapie behandeling dan zal de zorg als 1e lijns zorg gedeclareerd worden. Uitgebreidere uitleg hierover vindt u hieronder.

Indien u in aanmerking komt voor een multidisciplinaire behandeling waarbij zowel de revalidatiearts, de ergotherapie en de fysiotherapeut betrokken zijn zal uw behandeling vergoed worden als tweedelijns zorg. Afhankelijk van de indicatie wordt hierbij ook de zorg van de psycholoog ingeschakeld. Uitgebreide uitleg over de 2e-lijns zorg en vergoeding vindt u hier.

Vergoeding van de 1e lijns handtherapie


Uw behandeling wordt gedeclareerd onder de naam Handtherapie Nederland 

Handencentrum.EU, Kinos en Handtherapie Nederland maken onderdeel uit van Zorgpraktijken 1.5. Vanaf 1 januari 2019 declareren en factureren wij de eerstelijns fysio- en ergotherapie vanuit één merk, namelijk “Handtherapie Nederland”. Dit heeft geen consequenties voor uw declaraties en facturen. Enkel ziet u in de financiële administratie de naam Handtherapie Nederland vermeld, ook wanneer u in behandeling bent (geweest) bij Kinos of Handencentrum.EU.Dit geldt voor de volgende kanalen:

  • Overzicht van uw zorgverzekeraar
  • Factuur van Infomedics

Voor het versturen en innen van onze rekeningen rekeningen werken wij samen met Infomedics

Vergoeding van uw zorgverzekeraar
Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Regel het online!
Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen en opzoeken

  • Status van uw betaling controleren
  • Betalingsvoorwaarden vinden
  • Betalingsregeling treffen 
    Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen.
  • Veelgestelde vragen bekijken.

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).


Ergotherapie

Ergotherapie behandeling wordt binnen de basisverzekering vergoed tot een maximum van 10 uur per jaar. Mogelijk heeft u een aanvullend pakket, voor de precieze vergoeding kunt u de polis nakijken. De ergotherapie behandelingen tellen mee voor uw eigen bijdrage (€ 385,- in 2018) en uw eventueel zelf gekozen eigen risico.

Fysiotherapie

Volwassenen

Fysiotherapie wordt vanaf de 21e behandeling door uw basisverzekering vergoed, indien u een verwijzing van een arts/ specialist heeft en uw klacht op de lijst chronische indicaties (ook wel lijst Borst genoemd) staat. De fysiotherapiebehandelingen vergoed uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen bijdrage (€ 385,- in 2018) en uw eventueel zelfgekozen eigen risico. Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw verzekeraar kunnen ook de eerste 20 behandelingen hiervan worden vergoed. Indien u geen chronische indicatie heeft, wordt fysiotherapie alleen vergoed via uw aanvullende pakket. U kunt dan ook terecht zonder een verwijzing.

Kinderen tot 18 jaar

De eerste 20 behandelingen fysiotherapie worden vergoed uit de basisverzekering. Indien u een chronische indicatie heeft worden ook de vervolgbehandelingen vergoed volgens de chronische lijst Borst. Meer uitgebreide vergoedingen zijn afhankelijk van uw afgesloten aanvullende verzekering.

Spalken

Binnen de handtherapie wordt gebruik gemaakt van handspalken als aanvulling op de therapie, een aantal verzekeraars bieden ons de mogelijkheid deze kosten te declareren. Indien dit niet het geval is is er sprake van een eigen bijdrage in de materiaalkosten van de handspalk.

De bij de verzekeraar gedeclareerde handspalken tellen mee voor uw eigen bijdrage (€ 385,- in 2018) en uw evt zelf gekozen eigen risico.

De hierboven beschreven informatie dient als algemene informatie, afhankelijk van uw verzekeraar kunnen hier afwijkingen in zitten. U dient te allen tijde zelf uw polisvoorwaarden te controleren of uw verzekering de behandelingen zal vergoeden.

Voor de actuele tarieven raadpleeg de prijslijst

 


Vergoeding van de tweedelijns revalidatie behandeling

 

De tweedelijns behandelingen in het handencentrum worden bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd via de stichting Kinos. Op grond van de Zorgverzekeringswet dient elke zorgverzekeraar poliklinische revalidatiezorg te vergoeden, dus ook die van Kinos. Deze zorg zit namelijk in het basispakket, waarvoor iedereen verplicht is verzekerd. Een contract tussen de zorgverzekeraar en Kinos revalidatie is dan ook geen voorwaarde om tot vergoeding over te gaan. Kinos heeft met een aantal verzekeraars contracten afgesloten.

Kinos revalidatie is sinds 2011 een door het Ministerie van VWS erkende instelling voor medisch specialistische zorg. De prijs voor de behandeling wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld.

Eigen risico patiënt

Iedere volwassene in Nederland heeft een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. In 2018 is het verplicht eigen risico 385 euro. Wanneer u gebruikt maakt van medische zorg, die vergoed wordt uit de basisverzekering, moet u zelf uw verplichte eigen risico van 385 euro betalen. Het maakt geen verschil of u bij het Handencentrum of in een andere instelling wordt behandeld. In geval van een (operatieve) behandeling in het ziekenhuis of de Xpert Clinic is uw eigenrisico dus ook al aangesproken.

In de praktijk

1. Indien uw eigen risico van toepassing is, met andere woorden u heeft nog geen zorg gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar dit jaar, krijgt u een factuur van het Handencentrum met als begunstigde Kinos voor dit bedrag.

2. Heeft u dit jaar al € 385,- gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar dan krijgt u geen aanvullende factuur van het Handencentrum met als begunstigde Kinos.

Geen financieel risico voor de instelling en de patiënt

Restitutie-verzekerden hebben altijd recht op een volledige vergoeding van de kosten van het Handencentrum (Kinos)-revalidatietraject.

Voor verzekerden met een naturapolis is de vergoeding afhankelijk van de afspraken die de verzekeraar met een zorgverlener (i.c. Kinos) maakt. Zijn er afspraken tussen beide partijen, dan vergoedt de verzekeraar de kosten van de behandeling volledig. Zijn er géén afspraken, dan kan in de naturapolis geregeld zijn, dat tot slechts 75% van de kosten wordt vergoed. Het handencentrum zal echter het deel dat de zorgverzekeraar niet vergoedt in dat geval niet bij de patiënt invorderen. Buiten het eigen risico betaalt de patient dus niet mee aan de behandeling.

Ook de instelling waar de behandeling wordt uitgevoerd, draagt zelf geen enkel financieel risico.

Akte van Cessie

Voor de declaratie van kosten bij verzekeraars waar Kinos geen afspraken mee heeft, maken wij gebruik van een Akte van Cessie (AvC). Dit is een volmacht welke getekend wordt door de patiënt of zijn/haar familie. Middels deze AvC zorgen wij ervoor dat er geen rekeningen gestuurd worden naar de patiënt en handelen wij alles direct af met de verzekeraar. Alle verzekeraars in Nederland accepteren deze AvC. Een voorbeeld van de AvC vindt u hier.

Samengevat in de praktijk

1. Uw verzekeraar heeft contracten met Kinos. In dat geval regelen wij de afhandeling van de kosten met u zorgverzekeraar. U hoeft in dit geval niets te doen. De behandeling wordt volledig vergoed. U kunt alleen aangesproken worden op uw eigen risico.

2. Uw verzekeraar heeft geen contracten met Kinos. Ook in dat geval regelen wij de afhandeling van de kosten rechtstreeks met de verzekeraar. Hiervoor dient u een Acte van Cessie te tekenen. Het deel dat uw zorgverzekeraar niet vergoedt hoeft u niet aan Kinos te betalen, met uitzondering van het eventuele wettelijke eigen risico.

Meer weten? Neem nu contact op
logo small

Contactgegevens

Eindhoven

Dr.Cuyperslaan 53
5622 MA Eindhoven

T: 030 - 25 47 090 


Uden

Velmolenweg 169
5404 LC Uden

T: 030 - 25 47 090


Venlo

Bongerdstraat 227
5931 NE Tegelen

T: 030 - 25 47 090


's-Hertogenbosch

Pettelaarseweg 186
5216 BW 's Hertogenbosch

T: 030 - 25 47 090


Weert

Wilhelminasingel 271
6001 GS Weert

T: 030 - 25 47 090

Faxnummer alle vestigingen: 030 – 254 70 91