Klacht ergotherapie

Klachtencommissies

Wanneer u onder behandeling bent bij een ergotherapeut, behoort de ergotherapeut alle hulp aan te bieden die u nodig heeft. De meeste cliënten zijn tevreden over de behandeling die zij van de ergotherapeut krijgen. Maar mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan is het belangrijk om in gesprek te gaan met uw ergotherapeut. Misschien komt u er samen al uit als duidelijk wordt waarover uw ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt.

Het beste is er een aparte afspraak voor te maken, zodat de ergotherapeut voldoende tijd kan uittrekken en u samen kunt zoeken naar een bevredigende oplossing.

Ook kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken via:

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u zich wenden tot:

  • Zorgbelang Nederland
  • Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn


Zorgbelang Nederland

Als u het moeilijk vindt de behandelende ergotherapeut rechtstreeks te benaderen of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot Zorgbelang Nederland. Deze organisatie geeft informatie over uw rechten als cliënt.

Zorgbelang Nederland is een onafhankelijke instelling die cliënten of andere betrokkenen de weg wijst als ze een klacht over een gezondheidsinstelling of een individuele (para)medicus hebben. Een medewerker kan u ook bijstaan bij een gesprek met de betreffende ergotherapeut of u helpen met het schrijven van een brief naar de Klachtencommissie.

Kijk op www.zorgbelang-nederland.nl voor meer informatie.

Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn

Hebt u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de klachtencommissie waaronder de ergotherapeut valt, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort. Bij de secretaris van de Klachtencommissie kunt u terecht met vragen over het indienen van een klacht. De secretaris begeleidt de hele afhandeling van de klacht.

De Klachtencommissie bestaat uit drie leden: een onafhankelijke jurist als voorzitter, een lid namens de Nederlandse Cliënten Consumenten Federatie (NPCF) en een lid van de vereniging over wiens lid een klacht is ingediend. De uitspraken van de commissie blijven anoniem, de aanbevelingen zijn in eerste instantie alleen bestemd voor de aangeklaagde. De klachtencommissie behandelt geen klachten of eisen over aansprakelijkheid.

Klachtenregeling voor parmedici in de eerstelijns zorg

Contact

Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Tel: 033-4216189

Meer weten? Neem nu contact op
logo small

Contactgegevens

Eindhoven

Dr.Cuyperslaan 53
5622 MA Eindhoven

T: 030 - 25 47 090 


Uden

Velmolenweg 169
5404 LC Uden

T: 030 - 25 47 090


Venlo

Bongerdstraat 227
5931 NE Tegelen

T: 030 - 25 47 090


's-Hertogenbosch

Pettelaarseweg 186
5216 BW 's Hertogenbosch

T: 030 - 25 47 090


Weert

Wilhelminasingel 271
6001 GS Weert

T: 030 - 25 47 090

Faxnummer alle vestigingen: 030 – 254 70 91