Behandelvormen

Drie behandelvormen
Voordat uw behandeling binnen het handencentrum start wordt beoordeeld welke behandelvorm het best past bij uw situatie. Afhankelijk van de klacht waarmee u verwezen wordt start uw behandeling met een intake en behandeling bij een van onze handtherapeuten (eerstelijns indicatie) of wordt u bij de intake onderzocht door een behandelteam (anderhalf of tweedelijns indicatie). Het intaketeam bestaat uit een revalidatiearts, een gespecialiseerd hand-fysiotherapeut en een gespecialiseerd hand-ergotherapeut. Na de intake overlegt het team wat voor u de meest passende vorm van behandeling is. Op basis van de ernst van uw klachten en beperkingen, uw aandoening of de uitgevoerde operatie kan gekozen worden uit drie behandelvormen:

  1. Eerstelijns fysiotherapie of ergotherapie
    De behandeling kan uitgevoerd worden door één behandeldiscipline: de fysiotherapeut of de ergotherapeut.
  2. Anderhalvelijns revalidatie
    Voor de behandeling is de inzet van twee behandeldisciplines nodig, een fysiotherapeut én een ergotherapeut. Zij werken samen aan uw herstel.
  3. Tweedelijns Medisch Specialistische Revalidatiezorg (MSR)
    De behandeling van uw klachten is dusdanig complex dat ook de revalidatiearts structureel wordt betrokken bij uw behandeling. Hij of zij leidt het behandelteam en geeft richting aan het behandelproces.

Evaluatie van uw behandeling
Vier tot zes weken na aanvang van de behandeling vindt er een eerste evaluatie van uw herstel plaats. Uw therapeut of het behandelteam beoordeelt of u nog langer behandeld moet worden, en zo ja met welke intensiteit en met welke behandelvorm. Er vindt opnieuw een afweging plaats welke van de drie behandelvormen het best past bij uw situatie. Tijdens uw behandeling vindt er elke vier tot zes weken een soortgelijke evaluatie plaats. Vanzelfsprekend wordt de uitkomst steeds met u besproken.

Vergoeding van uw behandeling
Eerstelijns fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In uw polisvoorwaarden kunt u lezen op hoeveel behandelingen u recht heeft. Eerstelijns ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering tot een maximum van 10 uur per jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.Vergoeding van de anderhalvelijns en tweedelijns behandelvorm valt onder de basisverzekering. Hierbij kan uw verplicht eigen risico aangesproken worden indien u dat nog niet (volledig) verbruikt heeft voor dit jaar.

Wij wensen u een succesvolle behandeling toe!

Meer weten? Neem nu contact op
logo small

Contactgegevens

Eindhoven

Dr.Cuyperslaan 53
5622 MA Eindhoven

T: 040 - 23 66 446
F: 040 - 213 63 80


Uden

Velmolenweg 169
5404 LC Uden

T: 0413 - 27 12 00
F: 0413 24 74 56


Venlo

Kloosterstraat 2
5921 HC Venlo (Blerick)

T: 077 - 782 01 15


's-Hertogenbosch (vanaf juli 2016)

Pettelaarseweg 186

5216 BW 's-Hertogenbosch

T: 040 - 23 66 446
F: 040 - 213 63 80