Behandelvormen

Twee behandelvormen
Voordat uw behandeling binnen het handencentrum start wordt beoordeeld welke behandelvorm het best past bij uw situatie. Afhankelijk van de klacht waarmee u verwezen wordt start uw behandeling met een intake en behandeling bij een van onze handtherapeuten (eerstelijns indicatie) of wordt u bij de intake onderzocht door een behandelteam (tweedelijns indicatie). Het intaketeam bestaat uit een revalidatiearts, een gespecialiseerd hand-fysiotherapeut en een gespecialiseerd hand-ergotherapeut. Na de intake overlegt het team wat voor u de meest passende vorm van behandeling is. Op basis van de ernst van uw klachten en beperkingen, uw aandoening of de uitgevoerde operatie kan gekozen worden uit twee behandelvormen:

  1. Eerstelijns fysiotherapie of ergotherapie
    De behandeling kan uitgevoerd worden door één behandeldiscipline: de fysiotherapeut of de ergotherapeut.
  2. Tweedelijns Medisch Specialistische Revalidatiezorg (MSR)
    De behandeling van uw klachten is dusdanig complex dat ook de revalidatiearts structureel wordt betrokken bij uw behandeling. Hij of zij leidt het behandelteam en geeft richting aan het behandelproces.

Evaluatie van uw behandeling
Vier tot zes weken na aanvang van de behandeling vindt er een eerste evaluatie van uw herstel plaats. Uw therapeut of het behandelteam beoordeelt of u nog langer behandeld moet worden, en zo ja met welke intensiteit en met welke behandelvorm. Er vindt opnieuw een afweging plaats welke van de twee behandelvormen het best past bij uw situatie. Tijdens uw behandeling vindt er elke vier tot zes weken een soortgelijke evaluatie plaats. Vanzelfsprekend wordt de uitkomst steeds met u besproken.

Vergoeding van uw behandeling
Eerstelijns fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In uw polisvoorwaarden kunt u lezen op hoeveel behandelingen u recht heeft. Eerstelijns ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering tot een maximum van 10 uur per jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.Vergoeding van de tweedelijns behandelvorm valt onder de basisverzekering. Hierbij kan uw verplicht eigen risico aangesproken worden indien u dat nog niet (volledig) verbruikt heeft voor dit jaar.

Wij wensen u een succesvolle behandeling toe!

Meer weten? Neem nu contact op
logo small

Contactgegevens

Eindhoven

Dr.Cuyperslaan 53
5622 MA Eindhoven

T: 030 - 25 47 090 


Uden

Velmolenweg 169
5404 LC Uden

T: 030 - 25 47 090


Venlo

Bongerdstraat 227
5931 NE Tegelen

T: 030 - 25 47 090


's-Hertogenbosch

Pettelaarseweg 186
5216 BW 's Hertogenbosch

T: 030 - 25 47 090


Weert

Wilhelminasingel 271
6001 GS Weert

T: 030 - 25 47 090

Faxnummer alle vestigingen: 030 – 254 70 91