Ergotherapie

Wanneer u moeite heeft met het uitvoeren van allerdaagse handelingen, is het goed om te weten dat u terecht kunt bij een ergotherapeut. Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die, ten gevolge van een ziekte, trauma, over- of onderbelasting en/of een onvolledige of vertraagde ontwikkeling, zijn gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren.

Het doel van ergotherapie is om mensen uit alle leeftijdscategorieën (opnieuw) in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. Het is belangrijk dat u de bezigheden die voor u belangrijk zijn weer zo zelfstandig mogelijk uit kunt voeren. U kunt hierbij denken aan de uitvoering van uw werk, persoonlijke verzorging en de uitvoering van hobby’s; allemaal activiteiten die bij de ergotherapie onder de aandacht gebracht kunnen worden. Op basis van de mogelijkheden en uw eigen inbreng stelt de ergotherapeut samen met u een behandelplan op.

Wat houdt ergotherapiebehandeling in?

Samen met de ergotherapeut gaat u op zoek naar oplossingen voor de problemen c.q. beperkingen die u dagelijks ondervindt en die u belangrijk vindt. Via een ergotherapeutisch behandelplan zal de ergotherapeut op creatieve wijze trachten de zelfredzaamheid te verhogen. De ergotherapeut gaat globaal volgens de volgende stappen te werk:

  • Kennismaken en doornemen welk probleem of problemen u wilt bespreken en welke doelen u wilt bereiken;
  • Nader onderzoeken wat de oorzaken zijn van het probleem en welke mogelijkheden er zijn om het probleem op te lossen;
  • Samen met u een plan van aanpak maken;
Onderdelen in het plan van aanpak kunnen zijn:
  • (Opnieuw) leren om de activiteit uit te voeren;
  • Leren de activiteit op een andere manier uit te voeren;
  • De activiteit leren uitvoeren met behulp van ondersteuning door anderen, hulpmiddelen en/of aanpassingen.
  • Evalueren in hoeverre de doelen behaald zijn en waar nodig bijstellen van doelen.

Tussentijds overleggen wij, indien nodig, met de verwijzend arts, fysiotherapeut en/of andere betrokkenen.

Voor patiënten die behandeld worden is het mogelijk om oefenmaterialen, hulpmiddelen en braces te kopen. Om een goede keus te maken is het mogelijk om verschillende hulpmiddelen en braces eerst uit te proberen.

Ergotherapie en handtherapie?

Handtherapie is een specialisatie van ergotherapie en fysiotherapie en is vaak een combinatie van beide.

Wanneer u een beperking ervaart aan de hand, pols en/of onderarm ten gevolge van een ziekte, trauma, over- of onderbelasting en/of een onvolledige of vertraagde ontwikkeling, is handtherapie en daarmee dus ook ergotherapie uiterst geschikt.

Meer weten? Neem nu contact op
logo small

Contactgegevens

Eindhoven

Dr.Cuyperslaan 53
5622 MA Eindhoven

T: 030 - 25 47 090 


Uden

Velmolenweg 169
5404 LC Uden

T: 030 - 25 47 090


Venlo

Bongerdstraat 227
5931 NE Tegelen

T: 030 - 25 47 090


's-Hertogenbosch

Pettelaarseweg 186
5216 BW 's Hertogenbosch

T: 030 - 25 47 090


Weert

Wilhelminasingel 271
6001 GS Weert

T: 030 - 25 47 090

Faxnummer alle vestigingen: 030 – 254 70 91